Kredyty zabezpieczone dziełami sztuki

Przedmiotem zabezpieczenia kredytu od SĄSIAD POŻYCZKI może być także dzieło sztuki. Wycena dzieła sztuki z reguły jest procesem złożonym i może potrwać nawet siedem dni – a w przypadkach szczególnych dłużej. Nasi specjaliści zawsze dążą do możliwie pełnego i precyzyjnego oszacowania wartości rynkowej dzieł sztuki. Doskonale wiemy, że unikatowość każdego dzieła musi być uwzględniona w procesie jego wyceny. Dzieła sztuki zawsze przechowujemy w zabezpieczonych pomieszczeniach, posiadających warunki właściwe do ich przechowywania. Możemy zapewnić, że z Twoim dziełem sztuki będziemy obchodzić się ostrożnie, oraz zapewnimy Ci miłą i fachową obsługę oraz dyskrecję i poufność w trakcie udzielania kredytu.

Wycena dzieła sztuki dokonywana jest w oparciu o takie jego cechy jak autor, styl, okres, kiedy powstało, jego stanu oraz ceny uzyskiwane na aukcjach.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy, który nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem do uiszczenia opłaty lub zawarcia umowy.
Zachęcamy do korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w niniejszym serwisie internetowym.